[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการบ้านพักครุ
ผู้เขียน :
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 161
Bookmark and Share


ประกาศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน …………………………………………………….. ตามประกาศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้ ๑. หจก.เอสที.การก่อสร้าง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 19 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม (ฉบับแก้ไข) 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 1 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการบ้านพักครุ 1 ธ.ค. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-213752
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010